Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Specjalista ds. kadr i płac

image Bielski Ośrodek ZDZ ogłasza nabór na kurs: SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

 

 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Harmonogram szkolenia: do ustalenia (system weekendowy bądź popołudnia w dni powszednie)

Cel szkolenia: przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac

Ilość godzin: 80

Planowany termin rozpoczecia kursu: luty 2017 r.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Prawo pracy
  • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
  • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
  • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
  • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
  • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
  • Obliczanie podatków
  • Obliczanie wynagrodzeń, podatki, składki
  • Obsługa programu „Płatnik” i programu „Rewizor” (moduł „Kadry i płace”)

Koszt szkolenia: 750,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe zakupione oraz drukowane. W czasie przerw zostanie zapewniony serwis kawowy.

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Specjalista ds. kadr i płac” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/186-kadry-i-place.html