Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Weryfikacja uprawnień w zakresie E i D

image

W marcu zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 

DATA EGZAMINU: 18 marca 2016 r. godz. 16.30

 

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W bielskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 

Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

  • wypełniony wniosek
  • dowód wniesionej opłaty (koszt: 185,00 zł/wniosek)
  • dowód osobisty
  • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

  Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/154-egzamin-uprawnienia-energetyczne-e-i-d.html