Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Operator żurawi przeładunkowych HDS

image

Bielski Ośrodek ZDZ zaprasza na kurs:

 

OPERATOR ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH  (HDS)

 

Kurs przeznaczony jest dla każdego, kto pracuje już w transporcie drogowym  i chce poszerzyć swoje uprawnienia o możliwość rozładunku transportowanego towaru. Posiadanie uprawnień pozwalających na obsługę żurawia przeładunkowego zwiększa szanse na zatrudnienie w firmie transportowej. Ponadto operator żurawia przeładunkowego może nie tylko przewozić towary, ale również wykonywać ich załadunek, bez konieczności korzystania z pomocy osób trzecich.Uprawnienia operatora żurawi przeładunkowych mogą być wykorzystane również przez osoby na codzień pracujące przy pozyskiwaniu i załadunku/przeładunku drewna.

 

REKRUTACJA TRWA  do 15 marca !!!  

 

HARMONOGRAM spotkań podamy na pierwszych zajęciach (po zebraniu się grupy minimum 8 osób)

 

Cel szkolenia: Przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w celu uzyskania uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych. Wydawane przez  UDT świadectwa kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych - przeładunkowych, przewoźnych lub leśnych.

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe/gimnazjalne
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na danym urządzeniu

Program kursu:

 • Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych
 • Budowa żurawi przenośnych
 • Obsługa żurawi przenośnych
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Bhp i udzielanie pierwszej pomocy
 • Zajęcia praktyczne

Uzyskane uprawnienia: Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym kwalifikacje (teoretyczne i praktyczne) przed komisją powołaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Urząd Dozoru Technicznego (po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje).

Czas trwania: 47h (35 godzin zajęć teoretycznych oraz 12 godzin zajęć praktycznych)

KOszt kursu:

900,00 zł /os., cena obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną
 • materiały dydaktyczne
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy)

 Dodatkowo po zakończeniu kursu  organizujemy:

 •  egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (152,00 zł).

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Czytaj więcej