Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Zasady żywienia w szkołach według nowych przepisów

image Poznaj nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawnych.

Z dniem 1 września 2015 r., czyli z początkiem nowego roku szkolnego, weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z którą firmy prowadzące sklepiki szkolne nie mogą sprzedać w nich tzw. śmieciowego jedzenia. Wprowadzono też wymagania dotyczące jedzenia podawanego dzieciom np. w stołówkach szkolnych.

Bielski Ośrodek ZDZ zaprasza do udziału w szkoleniu:

Zasady prawidłowego organizowania żywienia dzieci i młodzieży w zakładach żywienia zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawnych

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów placówek oświatowych, osób odpowiedzialnych za planowanie żywienia w zakładach żywienia zbiorowego dzieci tj. w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz firm cateringowych dostarczających żywność do zakładów żywienia zbiorowego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami racjonalnego odżywiania dzieci w zakładach żywienia zbiorowego zgodnie z aktualnymi rekomendacjami IŻŻ, czyli co należy wiedzieć, aby przystąpić do układania i realizacji jadłospisów.

Program szkolenia

Podstawy racjonalnego żywienia (2 godz.)

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

 1. Normy żywienia dzieci w wieku 1-3 lat, wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży według najnowszych wytycznych
 2. Piramida zdrowego żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w 10 zasadach
 3. Wpływ odżywiania na zdrowie – choroby związane z nieprawidłowym żywieniem
 4. Składniki pokarmowe, ich znaczenie w żywieniu.
 5. Jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe. Nowe trendy, nowe oczekiwania. Jakość żywienia od 1 września 2015 r.

 Zasady żywienia w zakładzie żywienia zbiorowego (6 godz.)

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

 1. Zmiany w przepisach prawa krajowego dotyczące organizowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego w myśl zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 35)
 2. Grupy środków spożywczych i wymagania jakie muszą spełniać w świetle obowiązującego prawa
 3. Zmiany w sposobie przygotowywania jadłospisów, receptur i obowiązek udostępniania pełnej informacji na temat wytwarzanych posiłków
 4. Zasady układania jadłospisów, rozkład posiłków w ciągu dnia, zasady zamiany produktów spożywczych. Zamian produktów niezdrowych na zalecane. Podział na grupy
 5. Obliczenie wartości odżywczej potrawy oraz całego posiłku. Przykładowy jadłospis, wartość odżywcza posiłku i ocena teoretyczna.
 6. Umowy z firma cateringową a najnowsze wymagania prawne.
 7. Funkcjonowanie sklepiku - możliwe formy działalności. Produkty rekomendowane i nierekomendowane do sprzedaży.
 8. Grupy środków spożywczych i wymagania jakie muszą spełniać produkty spożywcze do przygotowania potrawy w celu sprzedaży w sklepiku szkolnym w świetle obowiązującego prawa
 9. Obowiązki i możliwości działań dyrektora w świetle zmian ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 10. Najważniejsze elementy podlegające kontroli sanitarnej.

Program kursu „Zasady prawidłowego organizowania żywienia..." jest własnością Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku -kopiowanie, powielanie może nastąpić tylko za zgodą ZDZ.

Prowadzący: specjalista z dziedziny technologii żywności, wieloletni staż pracy. Biegła znajomość prawa żywnościowego UE i krajowego, systemów zarządzania jakością w zakładach branży przemysłu spożywczego. Wykładowca z praktyczną i teoretyczną wiedzą z zakresu racjonalnego żywienia dla poszczególnych grup ludności, w tym choroby dietozależne, składniki pokarmowe. Profesjonalne komponowanie posiłków w zależności od płci, wieku, aktywności fizycznej.

Termin: 30.10.2015 r., godz. 9.00 - 15.45

Miejsce: Ośrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kryniczna 22

Cena: 250,00 zł brutto/osoba (cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, bufet kawowy, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia).

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej uczestników z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości: pierwsza osoba 100% płatności, druga i kolejne osoby 10% rabatu liczonego od ceny wyjściowej.

  Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

 • tel. (85) 730 24 49
 • bielsk@zdz.bialystok.pl
 • Ośrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kryniczna 22

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu.

Czytaj więcej