Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Kurs obsługi wózków jezdniowych w październiku w OKZ w Bielsku Podlaskim

Wozki miniatura

Zapraszamy do bielskiego Ośrodka na kurs!!!

Jeśli chcesz zdążyć jeszcze przed zimą i zdobyć uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych zgłoś się niezwłocznie do Ośrodka ZDZ w Bielsku Podlaskim. Kursy na wózki widłowe zyskują na popularności, ponieważ zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia na stanowisku operatora tych urządzeń. Uprawnienia są ważne bezterminowo. Co więcej, pracę można otrzymać nie tylko w kraju, ale również za granicą - zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Przyjdź, zdobądź uprawnienia, a później dobrą pracę!

TERMIN: pierwsze zajęcia 7 października

CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

ILOŚĆ GODZIN: 35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem
 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA Z OBSŁUGI WÓZKÓW OBEJMUJE:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.

HARMONOGRAM:

zajęcia teoretyczne (dla całej grupy):

07.10.2019 r.  poniedziałek, godz.15.30-20.20

08.10.2019 r. wtorek, godz.15.30-20.20

09.10.2019 r. środa, godz.15.30-20.20

10.10.2019 r. czwartek, godz.14.30-20.15

zajęcia praktyczne: do ustalenia z uczestnikami

 

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

KOSZT KURSU (łącznie z egzaminem przed komisją UDT):

800,00 zł /os.- , cena obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy)
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (171,94 zł).

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/131-kurs-obsluga-wozkow-jezdniowych-z-wymiana-butli-gazowej.html