Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Kurs Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, płynnym i gazowym

palaczOśrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim zaprasza do udziału w szkoleniu:

"Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, płynnym i gazowym".

 Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • ukończone 18 lat
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Liczba godzin szkolenia: 49 godz. zajęć teoretycznych, 6 godz. zajęć praktycznych.

Informacje i zapisy:

- tel. 85 730 24 49

- osobiście w godzinach pracy Ośrodka