Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

80 % dofinansowania szkoleń dla pracowników - składanie wniosków tylko do 30.03.2018

image Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił NABÓR na dofinansowanie usług rozwojowych.

Nabór dotyczy:

  • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe(m.in. usługi szkoleniowe i doradcze zamieszczone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim) wpisane do Bazy Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .

Możliwe poziomy dofinansowania:

  • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
  • do 5 000 PLN
  • do 80%kosztów usługi rozwojowej
  • na osobę do 10 000 PLN
  • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie:

4 000 000,00 PLN, w tym co najmniej 2 000 000,00 PLN dla przedsiębiorców ubiegających się po raz pierwszy o dofinansowanie usług rozwojowych

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:od 12.03.2018r. od godz. 7:30 do 30.03.2018r. do godz. 15:30.

Więcej informacji:http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/6649643-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-1-2018-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim dysponuje szeroką ofertą szkoleniową zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb szkoleniowych.

Kontakt do Ośrodka Kształcenia Zawodowego

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

Tel. 85 730-24-49

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/237-80-dofinansowania-szkolen-dla-pracownikow-skladanie-wnioskow-tylko-do-30-03-2018.html