Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Pierwsza pomoc przedmedyczna kurs

doctor g121df800e 1920Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zakończony wydaniem zaświadczenia MEN.

Uzupełnij swoje kompetencje zawodowe!

Miejsce: ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77

Cena: 120 zł/ osoby

- Organizujemy kursy dla całych grup w miejscu pracy i dogodnych godzinach (np. w szkole, przedszkolu, żłobku).

 

Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych zajęć.

Czego nauczysz się na kursie pierwszej pomocy przedmedycznej?

  • oceniać stan poszkodowanego i sytuacji i decydować, w jakich przypadkach wzywać pogotowie;
  • zabezpieczyć poszkodowaną osobę i miejsce do czasu przyjazdu karetki;
  • postępować z poszkodowanym nieprzytomnym;
  • udzielać doraźnej pomocy w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania, mechanicznych uszkodzeń i krwotokach, zadławieniach, różnego rodzaju urazów (w tym oparzeniach);
  • wyposażenia apteczki pierwszej pomoc.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z przepisami MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) w sprawie kształcenia osób dorosłych.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

IMG 3873Zakład Doskonalenia Zawodowego

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77

www.zdz.bialystok.pl

k.roszkowska@zdz.bialystok.pl

tel. 85 675 25 17