Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących ze stypendium!

Szkolenie19

O projekcie

Projekt skierowany jest do 20 osób pracujących w wieku 30+ zamieszkujących powiat augustowski

i jednocześnie spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł ) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki nie przekraczają 3120zł  brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki nie przekraczają 3120zł  brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz.) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (2 godz.),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” 8godz./20grup

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (średnio 50 - 120 godz.)

    4) Pośrednictwo pracy (do 4 godz.)

 

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych
     - ubezpieczenie NNW

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.09.2019- 30.09.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Do projektu można zgłaszać się:

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „Najpierw szkolenie a później lepsze zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób pracujących” nr RPWM.10.05.00-28-0004/16 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu
 • administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 • administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czytaj więcej na Augustów


CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpłatne szkolenia dla osób poniżej 30 roku życia

Możliwości20 baner

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI - wsparcie osób pracujących do 29 roku życia

Projekt skierowany jest do 25 mieszkańców lub osób pracujących na terenie powiatu augustowskiego w wieku 15 - 29 lat

i jednocześnie spełniających co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 

W ramach projektu realizowane są takie formy wsparcia, jak:

 • IPD (4 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(2 godz.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • warsztat kreowania wizerunku (8godz./ grupa)
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h)
 • szkolenia zawodowe(śr. 50 - 120godz.)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Czytaj więcej na Augustów


CZYTAJ WIĘCEJ

URZĄDZENIA, SIECI I INSTALACJE GAZOWE (III grupa) - PRZYGOTOWANIE DO WERYFIKACJI UPRAWNIEŃ

gaz

 

Szkolenie online, przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji„E” i dozoru „D” urządzeń, sieci i instalacji gazowych.

 

 

 

 

Cel szkolenia

Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń, sieci i instalacji gazowych.

Sposób realizacji szkolenia

Kurs będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów Skype oraz Microsoft Teams. 

Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem.

Zakres szkolenia

Eksploatacja urządzeń energetycznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przepisy o dozorze oraz inne przepisy z tym związane

Prowadzący

Wiesław Kruszka - wykształcenie wyższe zawodowe; trener z wieloletnim doświadczeniem

Termin

15.05.2020 (piątek) w godzinach 9:00 - 12:00

Cena szkolenia

220,00 zł za szkolenie oraz 260,00 zł za wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

Zapisy i informacje:

 

 


Czytaj więcej na Augustów


CZYTAJ WIĘCEJ

Oferta szkoleń online

online kwadratPrzedstawiamy Państwu ofertę szkoleń online.

Szkolenia te mogą być finansowane ze środków Podmiotowego system finansowania usług rozwojowych (BUR)  - wsparcie dla MŚP na szkolenia pracowników lub wsparciw w ramach Bonów na szkolenia.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

ZDZ z Kartą Jakości Mobilności!

karta jakości mobilności
Nasze projekty mobilności zagranicznych, a szczególnie ich wysoka jakość zostały docenione przez FRSE!!!

ZDZ otrzymał Kartę Jakości Mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+.

Oznacza to, że niebawem w ZDZ pojawią się nowe projekty i możliwości wyjazdów na staż zagraniczny dla uczniów i nauczycieli naszych szkół zawodowych.

Bezpłatne szkolenia dla Niepracujących lub Pracujących za najniższą krajową - Wysokie Mazowieckie

bezpłatne szkolenia małeUWAGA! PROJEKT JUŻ ZAKOŃCZONY

Masz skończone 30 lat?

Jesteś niepracujący? A może pracujesz, ale za najniższą krajową?

Mieszkasz na terenie powiatu wysokomazowieckiego?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zdobyć nowe uprawnienia i umiejętności?

Zgłoś się do projektu i skorzystaj z darmowych szkoleń.

Tel. 85 675 25 17

j.makal@zdz.bialystok.pl

Sprawdź, co możemy Ci zaoferować.

CZYTAJ WIĘCEJ

Egzamin zawodowy 2020

egzamin Pierwszy egzamin zawodowy już 9.01.2020r. godz. 9.00. Sprawdź szczególowy terminarz egzaminów pisemnych i egzaminów praktycznych oraz obowiązujące procedury....

CZYTAJ WIĘCEJ

"Skąpiec" w naszej szkole

2019skapiec

Teatr Młodego Pokolenia z Białegostoku przedstawił uczniom naszej szkoły fragment komedii Moliera pt. "Skąpiec". W bardzo humorystyczny sposób zostało przedstawione skąpstwo Harpagona i podkreślony został komizm postaci. Przedstawienie wywołało spontaniczną reakcję...

CZYTAJ WIĘCEJ

Warkocze i plecionki

2019warkocze

25 października rozpoczął się konkurs fryzjerski "Warkocze i plecionki". Swoje umiejętności zaprezentowała klasa II TF. Dziewczęta wykazały się kreatywnością w tworzeniu kompozycji fryzur. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w następnym tygodniu....

CZYTAJ WIĘCEJ

Upoluj swoją książkę

upoluj ksiazke Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została przyjęta do tegorocznej edycji projektu „Upoluj swoją książkę” pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych a kampania ma charakter...

CZYTAJ WIĘCEJ

"Mundurowa Pamięć"

2019sprzatanie

W ramach akcji "Mundurowa Pamięć" prowadzonej przez Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej nasza młodzież uczestniczyła w sprzątaniu kwater nieznanych żołnierzy poległych  w 1920r....

CZYTAJ WIĘCEJ

EKOPHONE !

EKOPHONE ! Masz uszkodzony/stary telefon, który już do niczego Ci się nie przyda? Nie wyrzucaj go! Jako szkoła chcielibyśmy ponownie wziąć udział w akcji ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY, POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE. Używane telefony (bez baterii) należy...

CZYTAJ WIĘCEJ