Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Aktualności

Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Page1 001

TWÓJ CEL - PRACA

Całkowita wartość projektu wynosi 991 628,21 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 842 883,97 zł.

 

„Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia” 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 56 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 34 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiat giżycki, piski, węgorzewski, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 28 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 11 osób pracujących do VI2020.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które:

- ukończyły 30 lat,

- zamieszkują powiat piski, giżycki lub węgorzewski

- pozostają bez pracy: bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo lub

- pracują i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.spełniają jeden z poniższych warunków: 

 1. ich miesięczne zarobki nie przekraczają kwoty płacy minimalnej lub zamieszkują w gospodarstywie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto lub
 2. są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu nie przekroczyły kwoty płacy minimalnej.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,• Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,• Wsparcie psychologiczne (do 10 godz./os.)• Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców (tylko dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych).

oraz wsparcie towarzyszące:•  dla wszystkich uczestników: Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży• Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie (tylko dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych.

 

Dodatkowe informacje w OKZ w Piszu, ul. Rybacka 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.00. Zapraszamy !!!

Czytaj więcej http://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1080-nowe-kwalifikacje-nowe-perspektywy-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html

MŁODZI I AKTYWNI

ulotkamlodzi

MŁODZI I AKTYWNI MŁODZI I AKTYWNI

kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo

do 29 roku życia - II Edycja

Celem projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u osób biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 15-29 lat, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci wsparcia...

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs Kadry i płace Białystok

calculator 1818 960 720Zapraszamy na kurs Kadry i płace

Termin: 20 września 2023

Miejsce: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77

Czas trwania kursu: 120 godzin

Cena: 2400,00 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisy: 85 675 13 89

CZYTAJ WIĘCEJ

Weryfikacja uprawnień energetycznych

egzamin na uprawnienia E

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru :

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. Aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW. wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy. wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdalniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu. rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. Aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

 

Wnioski do pobrania

1 grupa: dozór, eksploatacja

2 grupa:dozór, eksploatacja

3 grupa: dozór, eksploatacja

 

Informacje i zgłoszenia

 • tel.87 643 52 53
 • e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka

 


Czytaj więcej na Augustów


CZYTAJ WIĘCEJ

DOTACJE NA START

 EFS

Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja (woj. podlaskie, powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki)


Czytaj więcej na Augustów


CZYTAJ WIĘCEJ

Stolarz meblowy - kurs czeladniczy Białystok

70Chcesz zdobyć zawód stolarza? Tylko u nas!!!

Pod okiem naszych profesjonalistów poznasz tajniki stolarstwa meblowego oraz nauczysz się obróbki drewna. Umożliwiamy zdobycie uprawnień potwierdzonych tytułem czeladnika w zawodzie stolarz!

Termin: wiosna 2024

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Miejsce: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77

Czas trwania kursu: 220 godzin

Cena: 3700,00 zł + opłata za egzamin czeladniczy

Zapisy: 85 675 13 89, 85 675 25 17

CZYTAJ WIĘCEJ

Niemiecki dla początkujących

german flag 1332897 1920 Jeżeli chcesz czuć się swobodnie wyjeżdzając do pracy do Niemiec - zgłoś się do nas!

Zapraszamy na lekcje języka niemieckiego dla początkujących.

 

Celem szkolenia jest nauka języka niemieckiego na poziomie podstawowym.Zajęcia będą odbywały sie w godzinach...

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs fotograficzny w Białymstoku

kurs fotoTwoją pasją jest fotografia? Chcesz robić lepsze zdjęcia? Nauczyć się obróbki graficznej? Ten kurs jest dla Ciebie!

Pod okiem naszych profesjonalistów poznasz tajniki fotografii oraz podstawy pracy z programem Adobe Photoshop!

 

KURS PODSTAWOWY:

Czas trwania kursu: 60 godzin lekcyjnych

Cena: 1300,00 zł

Termin rozpoczęcia kursu podstawowego:

wrzesień 2023

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Miejsce: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77

CZYTAJ WIĘCEJ