Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz słuchaczy do składania dokumentów rekrutacyjnych do naszych szkół dziennych i zaocznych w Białymstoku:

SZKOŁY DZIENNE

szkoły dzienne BiałystokZAPOZNAJ SIĘ Z OPISAMI POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ

Szkoła Zawód Podbudowa Dokumenty rekrutacyjne
Liceum Ogólnokształcące - klasa o profilu dietetyka i wizaż
- 3-letnie na podbudowie gimnazjum docPodanie o przyjęcie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Dwa zdjęcia 
Technikum

Technik usług fryzjerskich

Technik grafiki cyfrowej i poligrafii

4-letnie na podbudowie gimnazjum docPodanie o przyjęcie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Dwa zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie
Branżowa Szkoła I Stopnia Fryzjer 3-letnia na podbudowie gimnazjum docPodanie o przyjęcie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Dwa zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie
     

SZKOŁY ZAOCZNE

szkoły zaoczne BiałystokZAPOZNAJ SIĘ Z OPISAMI POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ

Szkoła Zawód Podbudowa Dokumenty rekrutacyjne
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne - 3-letnie na podbudowie gimnazjum lub zsz docPodanie o przyjęcie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm)
Szkoła Policealna Technik usług kosmetycznych 2-letnia szkoła zaoczna na podbudowie lo

docPodanie o przyjęcie do szkoły
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm)
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do naukiw zawodzie kosmetyczki

Fryzjerska Szkoła Zaoczna (KKZ)

Fryzjer

Technik usług fryzjerskich

roczna szkoła zaoczna

 

2-letnia szkoła zaoczna

 

Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm)
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do naukiw zawodzie fryzjer/ technik usług fryzjerskich
 

 

Poznaj również ofertę innych szkół ZDZ w regionie

Białystok

thumb IMG 3867Nasza szkoła jest placówką niepubliczną prowadzoną przez stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

50-lat doświadczenia w prowadzeniu szkół to ogromna siła naszego stowarzyszenia, na bazie której tworzymy szkołę nastawioną na ucznia i dajemy gwarancję rodzicom, że dziecko jest pod dobrą opieką zarówno od strony wychowawczej, jak i dydaktycznej.

W centrum Białegostoku w starej przepięknej kamiennicy, która służyła jako gimnazjum w okresie międzywojennym, tworzymy wyjątkową szkołę przyjazną uczniom i rodzicom.

 

 

Szkoły zaoczne

szkoły zaoczne BiałystokZapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół zaocznych ZDZ w Białymstoku

Do wyboru masz różne typy szkół.

Razem z Nami możesz zdobyć wykształcenie średnie albo uzyskać zupełnie nowe kwalifikacje z zakresu wykonywania usług kosmetycznych lub fryzjerskich.

Sprawdź ofertę szkół zaoczych:
 

Liceum ogólnokształcące zaoczne

thumb DSC03491 Szkoła dla dorosłych przygotowuje do uzyskania średniego wykształcenia oraz zdania egzaminu maturalnego.   

 • nauka trwa 3 lata,
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie,
 • po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego,
 • szkoła na podbudowie gimnazjum
 • jeżeli jesteś absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej, możesz zostać przyjęty na III semestr i zdobyć wykształcenie średnie w 2 lata!liceum zaoczne Białystok

Nasze atuty to:

 • przyjazna atmosfera,
 • życzliwa i doświadczona kadra pedagogiczna
 • szkoła w centrum Białegostoku

 

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.maly budynek

 

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego,

- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (dotyczy absolwentów ZSZ),

- trzy zdjęcia.

 

ZAPRASZAMY!

Szkoła policealna - technik usług kosmetycznych

 

 2-letnia szkoła zaocznaIMG 0100

NAUKA BEZPŁATNA!

Centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77

Szkoła policealna to idealne rozwiązanie dla absolwentów liceum (matura nie jest wymagana), którzy:

 • interesują się pielęgnacją urody, wizażem i najnowszymi osiągnięciami kosmetologii,
 • chcą szybko zdobyć atrakcyjny zawód.

Nauka trwa 2 lata w trybie zaocznym, zajęcia teoretyczne są uzupełniane intensywną praktyką, dzięki czemu absolwent jest profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Absolwent uzyskuje

świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminów zawodowych dyplom Technika Usług Kosmetycznych.

Słuchacze naszej szkoły kosmetycznej mają również możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności na organizowanych dla nich kursach np. zdobienia paznokci lub przedłużania rzęs. Każdy taki dodatkowy kurs koczy się uzyskaniem certyfikatu.IMG 3229

 • Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni kosmetycznej.
 • Nasi wykładowcy i instruktorzy to nauczyciele z wieloletnim doświadczenie, praktycy.
 • Od lat słuchacze naszej szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych.

Ramowy program zajęć:

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym;
 • Język obcy zawodowy;
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększające dłoni, stóp i ciała;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała.

Absolwent potrafi:IMG 3251

 • przeprowadzić diagnozę kosmetyczną;
 • wykonać zabieg kosmetyczny i upiększający;
 • wykonywać zabieg fizykalny;
 • zastosować preparat chemiczny w kosmetyce;
 • udzielić porad kosmetycznych;
 • zorganizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Absolwent szkoły przygotowany jest do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • salonach urody, SPA;
 • gabinetach pielęgnacji dłoni stóp;
 • firmach kosmetycznych;
 • własnym gabinecie kosmetycznym.

Zasady rekrutacji:IMG 3258

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie osobiście następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;

 

 

 

Fryzjerska Szkoła Zaoczna (KKZ)

Informacje organizacyjne dla słuchaczyKKZ

 • kształcimy w zawodzie FRYZJER I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH;
 • szkoła bezpłatna; kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach (Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. z 2012 poz. 184).
 • zapoznaj się z REGULAMINEM FRYZJERSKIEJ SZKOŁY ZAOCZNEJ.

 


Jak zorganizowana jest nauka we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

 • Szkoła prowadzona jest w formie  zaocznej, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Czas trwania kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich to 2 lata
 • kwalifikacja A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  - 1,5 roku
  termin:  wrzesień 17 - grudzień 18, w styczniu 2018 - egzamin
 • kwalifikacja  A.23 Projektowanie fryzur – 0,5 roku
  termin:  styczeń 18 - maj 18, w czerwcu 2018 - egzamin

Jakich przedmiotów uczymy sie w Szkole Fryzjerskiej ZDZ?

A.19 A.23
przedmioty w kształceniu teoretycznym: przedmioty w kształceniu teoretycznym:

- bezpieczeństwo i higiena pracy - 20 godz.

- podstawy fryzjerstwa - 105 godz.

- technik fryzjerskie - 180 godz.

- działalność gospodarcza we fryzjerstwie - 20 godz.

- język angielski we fryzjerstwie - 35 godz.

- wizualizacja wizerunku - 108 godz.

- działalność gospodarcza we fryzjerstwie - 10 godz.

- język angielski we fryzjerstwie - 15 godz.

przedmioty w kształceniu praktycznym: przedmioty w kształceniu praktycznym:
- Pracownia fryzjerska - procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur - 330 godz. Pracownia wizualizacji wizerunku - 57 godz.

 

Jak wyglądają zaliczenia /egzaminy we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

Słuchacze szkoły fryzjerskiej przystępują do zaliczeń z poszczególnych przedmiotów po każdym semestrze nauki. Na koniec nauki w wybranej kwalifikacji słuchacze zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed szkolną komisją i po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zawodowego (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ze zmianami Dz. U. 2012.34.186)

Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu zewnętrznego w danej kwalifikacji, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin w kwalifikacji A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich składa się z części teoretycznej – test  i części praktycznej – zadanie fryzjerskie wykonywane na główce. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.

Egzamin w kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur składa się z części teoretycznej – test i części praktycznej – zadanie w formie opisanego projektu i rysunków.


Jakie kwalifikacje zawodowe uzyskam po ukończeniu Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ?

Osoby, które posiadają wykształcenie średnie i pozytywnie zdadzą egzamin w dwóch kwalifikacjach otrzymują dyplom technika usług fryzjerskich.

Osoby, które posiadają wykształcenie zawodowe i pozytywnie zdadzą egzamin w kwalifikacji A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich otrzymują dyplom fryzjera.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer, którzy posiadają dyplom fryzjera oraz wykształcenie średnie po pozytywnym zdaniu egzaminu w kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur uzyskują dyplom technika usług fryzjerskich. 


Zasady rekrutacji: 

Słuchaczem Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ może być osoba, która ukończyła 18 lat.

Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające naukę w szkole. Słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie przysługuje legitymacja szkolna.

Wymagane dokumenty:

 •   wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 •   kserokopia dowodu osobistego
 •   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 •   kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (ostatnie  świadectwo)
 •   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).

Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ. 

Dowiedz się więcej o kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

 

 

 

 

 Zapoznaj się również z ofertami Szkół ZDZ w regionie.

Szkoły dzienne

szkoły dzienne BiałystokZapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół dziennych w Białymstoku.

Posiadamy uprawnienia szkół publicznych.

Nauka w naszych szkołach jest bezpłatna!

Nasza szkoła mieści się w centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77.

Wszyscy w szkole się znamy i lubimy, czujemy się tu bezpiecznie. Dbamy razem o przyjazną atmosferę i lubimy się wspólnie uczyć i bawić.

Wybierz szkołę odpowiednią dla Ciebie:

 

Liceum Ogólnokształcące - klasa o profilu dietetyka i wizaż

 

3 - letnia szkoła ponadgimnazjalna, po ukończeniu której uzyskuje się wykształcenie średnie, przygotowująca do egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na studiach wyższych.


Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uzyskać wykształcenie średnie, zdać maturę i mieć możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych lub w szkołach policealnych. Jednocześnie tworzymy klasę dla osób interesujących się dietetyką, fitnessem, wizażem i stylizacją. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie odbędą warszaty zdrowego żywienia, indywidualnego planowania diety, indywidualnego planowania treningu oraz kursy z zakresu wizażu i stylizacji wyglądu.

polaroid sztandar

 Poza podstawowym programem liceum ogólnokształcącego oferujemy:

 • zwiększony wymiar godzin biologii, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii człowieka, budowy skóry itp
 • dodatkowe przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych na pracowni kosmetycznej: przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej, wykonywanie zabiegów upiększających twarzy, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu sztuki robienia makijażu, doboru kolorów i stroju, zdobienie paznokci, przedłużania rzęs, body – paintingu
 • Udział w targach kosmetycznych, konkursach wizażu i innych

Uczniowie mają też dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.

Dodatkowo objęci są programem SZKOŁA KOMPETENCJI, w którym planują swoją drogę zawodową oraz nabywają kompetencji potrzebnych do dobrego odnalezienia się na rynku pracy.

 

Zasady rekrutacji do LO – klasa o profilu dietetyka i wizaż:
W pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na świadectwie 

Polaroid LOK2

ukończenia gimnazjum z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki oraz z najwyższą sumą punktów z egzaminu gimnazjalnego. Punkty otrzymuje się również za ocenę z zachowania.

Wymagane dokumenty:
•    podanie o przyjęcie do szkoły
•    świadectwo ukończenia gimnazjum
•    wyniki egzaminu gimnazjalnego
•    dwa zdjęcia

 

Technikum - Technik grafiki cyfrowej i poligrafii

Szkoła na podbudowie gimnazjum, nauka trwa 4 lata.

W technikum zdobędziecie zawód, wykształcenie średnie oraz po zdaniu matury będziecie mieli otwartą drogę na studia wyższe.

 

Uczniowie zdobędą umiejętności w zakresie:

 • przygotowania projektów graficznych pod urządzenia multimedialne,
 • przygotowania prac graficznych do druku,
 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
 • prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D i obróbka przestrzennych druków 3D.

Jest to zawód dla osób interesujących się technikami komputerowymi, posiadającymi zmysł plastyczny

Uczniowie naszej szkoły:

 • mają do dyspozycji 3 pracownie komputerowe,
 • uczestniczą w spotkaniach ze specjalistami i ekspertami z zakresu grafiki komputerowej
 • realizują dodatkowe zajęcia z zakresu marketingu i reklamy,
 • biorą udział w konkursach wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą, wyjeżdżają na targi zawodowe,
 • odbywają praktyki zawodowe w agencjach reklamowych, drukarniach.

Zasady rekrutacji do technikum grafiki cyfrowej i poligafii:

W pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na świadectwie ukończenia gimnazjum z matematyki – najwyższa waga, j. polskiego i j. angielskiego oraz z najwyższą sumą punktów z egzaminu gimnazjalnego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik grafiki cyfrowej i poligrafii

 

Technikum fryzjerskie

Szkoła na podbudowie gimnazjum,Polaroid fryz1 nauka trwa 4 lata.

W technikum zdobędziecie zawód, wykształcenie średnie oraz, po zdaniu matury, będziecie mieli otwartą drogę na studia wyższe. 

Uczniowie zdobędą umiejętności w zakresie: 

•    Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
•    Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
•    Koloryzacja włosów
•    Projektowanie fryzur
•    Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
•    kierowania zespołem pracowniczym
•    prowadzenia promocji i marketingu w zakresie usług fryzjerskich
•    prowadzenia własnego salonu fryzjerskiego

 

Uczniowie naszego technikum fryzjerskiego:

•    mają do dyspozycji 3 nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie fryzjerskie,Polaroid fryz5

•    przyjmują klientów świadcząc pełen zakres usług fryzjerskich,
•    uczestniczą w warsztatach i kursach fryzjerskich, a także w szkolenia z zakresu wizażu i stylizacji,
•    biorą udział w konkursach fryzjerskich wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą, wyjeżdżają na targi fryzjerskie,
•    wyjeżdżają na staże fryzjerskie do Hiszpanii.

Zasady rekrutacji do Technikum fryzjerskiego:

W pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na świadectwie ukończenia gimnazjum z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki oraz  z najwyższą sumą punktów z egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty:


•    podanie o przyjęcie do szkoły
•    świadectwo ukończenia gimnazjum
•    wyniki egzaminu gimnazjalnego
•    dwa zdjęcia
•    zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki
    w zawodzie technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I Stopnia - Fryzjer

Szkoła na podbudowie gimnazjum, nauka trwa 3 lata.szkoła fryzjerska Białystok

Jest to szkoła, w której uczniowie najwięcej czasu spędzają w pracowniach zawodowych.

Nauka podporządkowana jest zdobyciu zawodu, przedmioty zawodowe stanowią większą część planu lekcji, mniej jest przedmiotów ogólnokształcących. Zdobędziecie tu wykształcenie zawodowe i zawód potwierdzony dyplomem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wraz z suplementem Europass w języku angielskim.

Uczniowie zdobędą kwalifikacje w zakresie:

 • profesjonalnego wykonywania wszystkich zabiegów fryzjerskich,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury,
 • prawidłowe stosowanie preparatów i kosmetyków do wykonywania zabiegów technologicznych i pielęgnacji włosów,
 • stosowania odpowiednich narzędzi, preparatów i sprzętu fryzjerskiego,
 • prawidłowego stosowania przepisów sanitarno-higienicznych odnoszących się do zakładu fryzjerskiego.Polaroid fryz2

Nasza szkoła dysponuje trzema w pełni wyposażonymi i nowoczesnymi pracowniami fryzjerskimi, każdy uczeń może swobodnie pracować przy samodzielnym stanowisku pracy.


Szczególny nacisk kładziemy na bardzo dobre przygotowanie zawodowe i tworzymy naszym uczniom najlepsze warunki do nauki zawodu.
   
Nasi instruktorzy to najlepsi fachowcy i pasjonaci fryzjerstwa, posiadający duże doświadczenie  w pracy dydaktycznej.

Zasady rekrutacji do szkoły:

Przy przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia brana jest pod uwagę suma punktów uzyskanych z oceny z zachowania, polskiego, angielskiego i zajęć artystycznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie fryzjer

 

 

 

 

Zapoznaj się również z ofertami Szkół ZDZ w regionie.

Dziennik elektroniczny

edziennik

e-Dziennik to nowoczesny system stworzony dla potrzeb placówek dydaktycznych.

Służy on do rejestracji wszelkich danych dotyczących ucznia (w tym uzyskanych wyników w nauce, ocen ze sprawowania, frekwencji, otrzymanych uwag itp.)

Program ten podnosi standard pracy w szkole i umożliwia stałą współpracę z rodzicami dzięki dostępności bieżących dany przez sieć Internet.

Znajdź Szkołę lub ośrodek