Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Białymstoku jest placówką wpisaną w dniu 14.02.2000r. do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod poz. 2 na podstawie § 6, ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz. 133).

Przedmiotem prac Centrum jest prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli, organizowanie seminariów, warsztatów i innych form mających na celu wymianę doświadczeń, planowanie i organizowanie działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

Zajęcia prowadzą współpracujący z Centrum:

  • nauczyciele akademiccy, trenerzy i edukatorzy posiadający certyfikaty zagranicznych i krajowych instytucji oświatowych
  • dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek oświatowych z dyplomem ukończenia formy doskonalenia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Obecnie prowadzimy rekrutację na szkolenie:
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
  • termin: 28 września 2019r. 
  • miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77
  • uczestnicy: instruktorzy

Kontakt:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Białymstoku

15–003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77
tel/fax: 85 675–24–91, tel. 85 675–13–89
e–mail: szkoly@zdz.bialystok.pl

OFERTA KURSÓW W BIAŁYMSTOKU

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Olecku

19–400 Olecko ul. Armii Krajowej 22A
tel/fax: 87 520-26-35
e–mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Oferta kursów w Olecku

Znajdź Szkołę lub ośrodek