Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Hiszpańskie doświadczenie – staże uczniów szkół ZDZ

Aktualności

walencja7

Rekrutacja do II grupy trwa!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół ZDZ do wyjazdu na staż zawodowy do Hiszpanii!

Oferujemy:

  • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 30- godzinny kurs języka przed wyjazdem). Okres realizacji listopad - grudzień 2018.
  • 2- tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania), w terminie 21.01.2019 – 01.02.2019r.

Zapewniamy:
Transport na lotnisko, przelot, transport na miejscu, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk, zajęcia językowe i kulturowe, organizację czasu wolnego, opiekę oraz kieszonkowe na drobne wydatki.

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 23.10.2018r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w Sekretariacie Szkoły.

Udział w stażu jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce do pobrania.


Rekrutacja do projektu rozpoczęta!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół ZDZ do wyjazdu na staż zawodowy do Hiszpanii!

Oferujemy:

  • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 30- godzinny kurs języka przed wyjazdem). Okres realizacji kwiecień - czerwiec 2018.
  • 2- tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania), w terminie 17.09.2018 – 28.09.2018r.

 Zapewniamy:
Transport na lotnisko, przelot, transport na miejscu, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk, zajęcia językowe i kulturowe, organizację czasu wolnego, opiekę oraz kieszonkowe na drobne wydatki.

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 6.04.2018r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w Sekretariacie Szkoły.

Udział w stażu jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce do pobrania.

O projekcie

image002

W okresie 01.12.2017r – 31.07.2019r. ZDZ w Białymstoku realizuje projekt „Hiszpańskie doświadczenie– staże uczniów szkół ZDZ" nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037900 finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Cel projektu:

  • rozwój uczniów szkół ZDZ poprzez wzbogacenie kształcenia o zagraniczny staż zawodowy, prowadzący do zwiększenia szans zatrudnienia i wzrost umiejętności zawodowych uczniów.

Cele szczegółowe:

  • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, predyspozycji osobistych
  • wzrost kreatywności i możliwości zdobycia potwierdzonego doświadczenia zawodowego

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 30 uczniów kształcących się w systemie dziennym zawodach technik usług fryzjerskich oraz technik taboru kolejowego w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19.

Oferowane wsparcie:

  • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 30- godzinny kurs językowy przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji kwiecień - czerwiec 2018 (I grupa) oraz październik 2018 – styczeń 2019 (II grupa)
  • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjerską oraz w firmach związnanych z transportem kolejowym w terminie 17.09.2018 – 28.09.2018r I grupa oraz 21.01.2019 – 01.02.2019r. – II grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Hiszpanii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymali potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.

Znajdź Szkołę lub ośrodek