Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Lepsze jutro – aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce

Harmonogramy szkoleń:

 

Harmonogramy staży:

Znajdź Szkołę lub ośrodek