Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

NOWE KWALIFIKACJE – rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych

Harmonogramy szkoleń:

Znajdź Szkołę lub ośrodek