Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

WSPARCIE NA STARCIE - szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: gołdapski, olecki, ełcki)

poziom polskie kolor

Harmonogram II etapu rekrutacji pobierz

 

Harmonogramy szkoleń:

 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek