Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia

Harmonogramy szkoleń:

Znajdź Szkołę lub ośrodek