Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego

Harmonogramy szkoleń:

Harmonogramy szkoleń zleconych:

  1. Operator koparko - ładowarki III klasa - Węgorzewo Pobierz

Harmonogramy staży:

Znajdź Szkołę lub ośrodek