Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Wymagana frekwencja

Wymagana frekwencjaUwaga Słuchacze!

Na zjeździe 17-18 listopada zrealizujemy połowę zajęć dydaktycznych w rozliczeniu na poszczególne przedmioty.

Proszę, aby każdy z Was zweryfikował swoją sytuację w zakresie wymaganej 50% obecności na zajęciach.

Czytaj więcej http://zambrow.zdz.bialystok.pl/szkola/aktualnosci-szkoly/267-wymagana-frekwencja.html

Znajdź Szkołę lub ośrodek