Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Projekt MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

image Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki, giżycki, gołdapski, piski, olecki, węgorzewski  w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się, nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie).

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Czytaj więcej http://goldap.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/195-projekt-mlodzi-i-aktywni-kompleksowe-wsparcie-osob-biernych-zawodowo-do-29-roku-zycia.html

Znajdź Szkołę lub ośrodek