Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Kurs operatora koparko - ładowarki Białystok

koparkiZdobądź uprawnienia operatora koparko - ładowarki kl. III potwierdzone egzaminem kwalifikacyjnym przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Naszymi atutami są: profesjonalnie wyposażona baza szkoleniowa w centrum miasta, własny plac do zajęć praktycznych oraz wykwalifikowana kadra instruktorska.

Zapisz się online

 

 Czego nauczysz się na kursie operatora koparko - ładowarki?

 • użytkowania eksploatacyjnego koparko - ładowarek;
 • czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • podstaw elektrotechniki;
 • elementów hydrauliki;
 • zasad budowy i pracy silników spalinowych;
 • budowy koparko - ładowarek;
 • technologii robót;
 • praktycznego wykonywania prac i zadań na koparko - ładowarce.

Kurs trwa 176 godzin i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po pozytywnie zdanym egzaminie uzyskujesz uprawnienia operatora koparko - ładowarki kl. III.

Jakie są wymagania do uczestnictwa w kursie operatora koparko - ładowarki?

 • ukończone 18 lat;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy operatora koparko - ładowarki;
 • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno - eksploatacyjnej koparko - ładowarki (lub odbycie dodatkowych zajęć praktycznych w ZDZ - 26 godzin.)

Informacje i zapisy:

Zapisz się online

IMG 3873Zakład Doskonalenia Zawodowego

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77

www.zdz.bialystok.pl, r.niemiec@zdz.bialystok.pl

tel. 85 675 13 89

Robert Niemiec

Znajdź Szkołę lub ośrodek