Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

KURSY PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs pedagogiczny

 30.06.2017 r. rozpoczynamy kursy pedagogiczne:

- Dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - 150 godz.

- Dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 80 godz. 

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - 150 GODZ,

Cel kursu: uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Wyposażenie słuchaczy w umiejętności: metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, właściwej organizacji procesu kształcenia, planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole, prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie.

Adresat: nauczyciele i kandydaci na nauczycieli praktycznej nauki zawodu, osoby z wykształceniem wyższym lub wykształceniem średnim technicznym lub z wykształceniem zasadniczym zawodowym posiadający tytuł mistrza w zawodzie.

Liczba godzin: 150

Program kursu składa się z dwóch bloków tematycznych. Są nimi: podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu (60 godzin) oraz metodyka nauczania (90 godzin).

Warunki uczestnictwa:
- wypełnienie karty słuchacza,
- dostarczenie kserokopii: dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej, wraz z potwierdzeniem uzyskania tytułu zawodowego lub świadectwa potwierdzającego tytuł mistrzowski w zawodzie.

Cena kursu: 950zł (możliwa jest wpłata w ratach)

Rozpoczęcie kursu: 30 czerwca 2017 r. godz. 15.30

ZAPISZ SIĘ         


KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - 150 GODZ,

Cel kursu: przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi w rzemieślniczych zakładach pracy.

Adresat: uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać albo nie mający tytułu mistrza w zawodzie i spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Program kursu obejmuje 70 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki metodycznej.

Tematyka obejmuje następujące przedmioty:
- Wybrane zagadnienia z psychologii
- Wybrane zagadnienia z pedagogiki
- Metodyka nauczania zajęć praktycznych
- Praktyka metodyczna

Kurs kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez właściwego Kuratora Oświaty.

Liczba godzin: 80
wymagane dokumenety:
- karta słuchacza,
- dyplom potwierdzjący posiadane kwalifikacje zawodowe.

Cena kursu: 750zł

Termin rozpoczęcia: 30 czerwca 2017 r. godz. 15.30

Zgłoszenia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego 

ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

tel. 85 675 24 91, pfk@zdz.bialystok.pl

ZAPISZ SIĘ     

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ZDZ - REKRUTACJA 2017

 dsc7448

TECHNIKUM 

– Technik Usług Fryzjerskich

Szkoła na podbudowie gimnazjum, nauka trwa 4 lata.
W technikum zdobędziecie zawód, wykształcenie średnie oraz,
po zdaniu matury, będziecie mieli otwartą drogę na studia wyższe.

Uczniowie zdobędą umiejętności w zakresie:
- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
- Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
- Koloryzacja włosów
- Projektowanie fryzur
- Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
- Kierowanie zespołem pracowniczym
- Prowadzenia promocji i marketingu w zakresie usług fryzjerskich
- Prowadzenia własnego salonu fryzjerskiego

Uczniowie naszego technikum fryzjerskiego:
- mają do dyspozycji 3 nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie fryzjerskie,
- przyjmują klientów świadcząc pełen zakres usług fryzjerskich,
- uczestniczą w warsztatach i kursach fryzjerskich, a także w szkolenia z zakresu wizażu i stylizacji,
- biorą udział w konkursach fryzjerskich wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą, wyjeżdżają na targi fryzjerskie,
- wyjeżdżają na staże fryzjerskie do Hiszpanii, Portugalii.

Zasady rekrutacji do Technikum fryzjerskiego:
W pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na świadectwie ukończenia gimnazjum z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki
oraz z najwyższą sumą punktów z egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do szkoły
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- wyniki egzaminu gimnazjalnego
- dwa zdjęcia
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik usług fryzjerskich.

ZAPRASZAMY !!!!

sekretariat szkoły:
Szkoły ZDZ, ul. Sienkiewicza 77
15-030 Białystok, 85 675 24 91

www.szkolyzdz.pl

www.facebook.com/szkolazdzbialystok

Wakacje na stażu w Portugalii !!!

Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do udziału w projekcie

dofinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Lisbona

 „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”

 Kto może uczestniczyć w projekcie?

  Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które:

  - nie uczą się w trybie stacjonarnym oraz są bezrobotne 6 lub 12      

     miesięcy

  - mieszkają w województwie podlaskim

Co oferujemy?

Oferujemy staże za granicą w Lizbonie w Portugalii, szkolenia językowe, zawodowe i wsparcie doradcze. Udział w projekcie jest  BEZPŁATNY.

UWAGA!!! ZOSTAŁO 6 OSTATNICH MIEJSC

NA WYJAZD DO PORTUGALII !!!

TERMIN: LIPIEC - SIERPIEŃ 2017

To mogą być najlepsze wakacje w Twoim życiu!

 


Jak będzie przebiegała realizacja projektu?

1. Przygotowanie uczestników do wyjazdu na staż:

- kurs językowy

- spotkania z mentorem

  i warsztaty

 

2. Pobyt uczestników za granicą

 

- 60-dniowe staże w zagranicznych firmach  w Lizbonie w Portugalii

- na miejscu: kurs językowy, zajęcia kulturowe, opieka mentorska

 

3. Wsparcie po powrocie

- Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców

- Warsztaty „Komunikacja interpersonalna”

 

Dodatkowo zapewniamy:

 • Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę
 • Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Podróż samolotem, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

ZAPRASZAMY!!!


Informacje i zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Sienkiewicza 77, Białystok

www.zdz.bialystok.pl/projekty

tel. 85 675 13 89, e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl


STAŻ za granicą!!!

horyzontyZdobądź doświadczenie, z którym bez problemu znajdziesz pracę w każdym miejscu!

To już ostatnia grupy, która ma możliwość wyjechać na staż zagraniczny do Portugalii.

Rekrutacja trwa do momentu zakwalifikowania ostatecznej liczby kandydatów! Wolne miejsca:

- Portugalia wyjazd ok 19 lipca- ok. 17września 2017 (8 miejsc)

Nie zwlekaj!

więcej o projekcie tutaj

lub zadzwoń: 85 675 25 17 napisz: bialystok@zdz.bialystok.pl

DZIEŃ OTWARTY SZKÓŁ ZDZ - 28 MARCA 2017

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Szkół ZDZ w Białymstoku
28 marca 2017 r. godz. 10.00-13.00

W programie:

 • KONKURS FRYZJERSKI uczniów szkół ZDZ
 • zabiegi fryzjerskie i pielęgnacyjne (kolorowe spraye, loki, kolorowe pasemka, nawilżanie włosów)
 • BEZPŁATNA FRYZURA DLA KAŻDEJ GIMNAZJALISTKI
 • konkurs z nagrodami dla gimnazjalistów
 • warsztaty z fryzjerstwa i grafiki dla gimnazjalistów
 • pokaz taneczny uczniów ZDZ
 • prezentacja kierunków kształcenia
 • spotkanie z uczestnikami stażu fryzjerskiego w Portugalii
 • zwiedzanie pracowni zawodowych

Zapraszamy!!!

do2018

Obsługa wózka jezdniowego z egzaminem UDT

wózek cropZdobądź uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.

Zapewniamy dogodne godziny zajęć, wykwalifikowaną kadrę oraz własny plac manewrowy do praktycznej nauki jazdy.

Zapisz się na kurs "Operator wózka jezdniowego" już dziś! Rozpoczęcie kursu: 04.04.2017

ZAPISZ SIĘ ONLINE


 

Dla kogo jest kurs obsługi wózka jezdniowego?

Kurs skierowany jest do pełnoletnich osób, które chciałyby nauczyć się czynności związanych z obsługą wózka jedniowego.

Do udziału w kursie wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy związanej z obsługą wózka jezdniowego.

 

Czego nauczysz się na kursie obsługi wózka jezdniowego?

Celem nauczania na kursie jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym, bezpiecznej obsługi, wymiany butli gazowych w wózkach. Nabycie umiejętności w/w zakresie mających na celu uzyskanie uprawnień z Urzędu Dozoru Technicznego

Co nas wyróżnia?

- posiadamy własny plac manewrowy, uczymy efektywnie jazdy i wszelkich czynności związanych z obsługą, konserwacją wózka.

- po zdanym egzaminie nadajemy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego - tylko takie uprawnienia pozwalają na obsługę wózka jezdniowego w firmach, gdzie większość wózków podlega nadzorowi UDT. 

 

Po ukończonym kursie otrzymujesz:

 •  zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie rozporządzeniem Ministra edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186)

 • świadectwo kwalifikacyjne „E” na wymianę butli gazowych

 • zaświadczenie kwalifikacyjne (Urząd Dozoru Technicznego)

Cena kursu: 542,00 zł (cena zawiera egzamin przed UDT)

Dodatkowa opłata za uzyskanie uprawnień do wymiany butli gazowej w wózkach: 290,00 zł 

 

IMG 3873Informacje i zapisy:   ZAPISZ SIĘ ONLINE

ZDZ OKZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77, pokój 6

tel. 85 675 13 89

email: bialystok@zdz.bialystok.pl

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - ostatnia szansa na 3 letnią szkołę przed zmianą przepisów

zaoczneLiceum Ogólnokształcące Zaoczne ZDZ w Białymstoku

- 3-letnia szkoła zaoczna na podbudowie gimnazjum

Ostatnia szansa na 3 letnią szkołę przed zmianą przepisów!!!

SZKOŁA BEZPŁATNA

START LUTY 2017 !!!!


Szkoła w centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77

 Nauka w naszej szkole trwa trzy lata – sześć semestrów. System nauki jest zaoczny, słuchacze spotykają się na sobotnio – niedzielnych zjazdach, które odbywają się co dwa tygodnie.
Zajęcia z poszczególnych przedmiotów mają formę konsultacji. 
Promocję na kolejny semestr słuchacz otrzymuje po napisaniu prac semestralnych i pozytywnym zdaniu egzaminów z przedmiotów nauczanych w danym semestrze.

Atuty naszego Liceum to:
* przyjazna atmosfera
* nowoczesne sale lekcyjne i pracownie komputerowe
* życzliwa i doświadczona kadra pedagogiczna


Uwaga!
Słuchaczem szkoły może zostać absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej, który ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym, w którym podejmie naukę.

Absolwentów szkół zawodowych rozpoczynają naukę od III semestru! Zapraszamy!

Zasady rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie osobiście następujących dokumentów:
- podanie o przyjęcie do szkoły 
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej lub ZSZ;
- 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie);


Liceum Ogólnokształcące Zaoczne ZDZ w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 77
/85/ 675-24-91
www.szkolyzdz.pl,

Kurs kroju i szycia w Białymstoku

szycie2Chcesz rozpocząć swoją przygodę z szyciem? Nauczyć obsługi maszyny do szycia? Pragniesz pogłębić swoje umiejętności? Warsztaty kroju i szycia są właśnie dla Ciebie!

To niepowtarzalna okazja aby nauczyć się własnoręcznie projektować i tworzyć odzież dla siebie i całej rodziny. U nas tylko zajęcia praktyczne! Zapraszamy 13.02.2017.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs kierowca autotransportera w Białymstoku. NOWOŚĆ!

Adampol stronkaChcesz zdobyć uprawnienia do kierowania autotransporterami? Rozpocząć ciekawą pracę dla największych producentów aut? Ten kurs jest dla Ciebie!

Szkolenie realizowane jest przez ADAMPOL SA

- firmę, która od 25 lat zajmuje się międzynarodowym i krajowym transportem samochodów, posiada kilkaset autoransporterów, własne warsztaty naprawcze, place przeładunkowe.

Termin: 22,23,24 lutego 2017 r.

Cena: 1930,00 zł 

UWAGA! Po ukończonym szkoleniu Istnieje możliwość zatrudnienia kierowców w ADAMPOL SA.

CZYTAJ WIĘCEJ

Znajdź Szkołę lub ośrodek