Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Aktualności

KURSY PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs pedagogiczny

 30.06.2017 r. rozpoczynamy kursy pedagogiczne:

- Dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - 150 godz.

- Dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 80 godz. 

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - 150 GODZ,

Cel kursu: uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Wyposażenie słuchaczy w umiejętności: metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, właściwej organizacji procesu kształcenia, planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole, prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie.

Adresat: nauczyciele i kandydaci na nauczycieli praktycznej nauki zawodu, osoby z wykształceniem wyższym lub wykształceniem średnim technicznym lub z wykształceniem zasadniczym zawodowym posiadający tytuł mistrza w zawodzie.

Liczba godzin: 150

Program kursu składa się z dwóch bloków tematycznych. Są nimi: podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu (60 godzin) oraz metodyka nauczania (90 godzin).

Warunki uczestnictwa:
- wypełnienie karty słuchacza,
- dostarczenie kserokopii: dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej, wraz z potwierdzeniem uzyskania tytułu zawodowego lub świadectwa potwierdzającego tytuł mistrzowski w zawodzie.

Cena kursu: 950zł (możliwa jest wpłata w ratach)

Rozpoczęcie kursu: 30 czerwca 2017 r. godz. 15.30

ZAPISZ SIĘ         


KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - 150 GODZ,

Cel kursu: przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi w rzemieślniczych zakładach pracy.

Adresat: uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać albo nie mający tytułu mistrza w zawodzie i spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Program kursu obejmuje 70 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki metodycznej.

Tematyka obejmuje następujące przedmioty:
- Wybrane zagadnienia z psychologii
- Wybrane zagadnienia z pedagogiki
- Metodyka nauczania zajęć praktycznych
- Praktyka metodyczna

Kurs kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez właściwego Kuratora Oświaty.

Liczba godzin: 80
wymagane dokumenety:
- karta słuchacza,
- dyplom potwierdzjący posiadane kwalifikacje zawodowe.

Cena kursu: 750zł

Termin rozpoczęcia: 30 czerwca 2017 r. godz. 15.30

Zgłoszenia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego 

ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

tel. 85 675 24 91, pfk@zdz.bialystok.pl

ZAPISZ SIĘ     

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH ZDZ - REKRUTACJA 2017

 dsc7448

TECHNIKUM 

– Technik Usług Fryzjerskich

Szkoła na podbudowie gimnazjum, nauka trwa 4 lata.
W technikum zdobędziecie zawód, wykształcenie średnie oraz,
po zdaniu matury, będziecie mieli otwartą drogę na studia wyższe.

Uczniowie zdobędą umiejętności w zakresie:
- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
- Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
- Koloryzacja włosów
- Projektowanie fryzur
- Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
- Kierowanie zespołem pracowniczym
- Prowadzenia promocji i marketingu w zakresie usług fryzjerskich
- Prowadzenia własnego salonu fryzjerskiego

Uczniowie naszego technikum fryzjerskiego:
- mają do dyspozycji 3 nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie fryzjerskie,
- przyjmują klientów świadcząc pełen zakres usług fryzjerskich,
- uczestniczą w warsztatach i kursach fryzjerskich, a także w szkolenia z zakresu wizażu i stylizacji,
- biorą udział w konkursach fryzjerskich wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą, wyjeżdżają na targi fryzjerskie,
- wyjeżdżają na staże fryzjerskie do Hiszpanii, Portugalii.

Zasady rekrutacji do Technikum fryzjerskiego:
W pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na świadectwie ukończenia gimnazjum z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki
oraz z najwyższą sumą punktów z egzaminu gimnazjalnego

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do szkoły
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- wyniki egzaminu gimnazjalnego
- dwa zdjęcia
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik usług fryzjerskich.

ZAPRASZAMY !!!!

sekretariat szkoły:
Szkoły ZDZ, ul. Sienkiewicza 77
15-030 Białystok, 85 675 24 91

www.szkolyzdz.pl

www.facebook.com/szkolazdzbialystok

Wakacje na stażu w Portugalii !!!

Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do udziału w projekcie

dofinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Lisbona

 „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”

 Kto może uczestniczyć w projekcie?

  Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które:

  - nie uczą się w trybie stacjonarnym oraz są bezrobotne 6 lub 12      

     miesięcy

  - mieszkają w województwie podlaskim

Co oferujemy?

Oferujemy staże za granicą w Lizbonie w Portugalii, szkolenia językowe, zawodowe i wsparcie doradcze. Udział w projekcie jest  BEZPŁATNY.

UWAGA!!! ZOSTAŁO 6 OSTATNICH MIEJSC

NA WYJAZD DO PORTUGALII !!!

TERMIN: LIPIEC - SIERPIEŃ 2017

To mogą być najlepsze wakacje w Twoim życiu!

 


Jak będzie przebiegała realizacja projektu?

1. Przygotowanie uczestników do wyjazdu na staż:

- kurs językowy

- spotkania z mentorem

  i warsztaty

 

2. Pobyt uczestników za granicą

 

- 60-dniowe staże w zagranicznych firmach  w Lizbonie w Portugalii

- na miejscu: kurs językowy, zajęcia kulturowe, opieka mentorska

 

3. Wsparcie po powrocie

- Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców

- Warsztaty „Komunikacja interpersonalna”

 

Dodatkowo zapewniamy:

 • Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę
 • Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Podróż samolotem, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

ZAPRASZAMY!!!


Informacje i zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Sienkiewicza 77, Białystok

www.zdz.bialystok.pl/projekty

tel. 85 675 13 89, e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl


Straciłeś pracę - weź dotację!

dotacja na założenie działalnościOsoby, które straciły pracę lub są zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy zapraszamy do Projektu. Załóż własną firmę! Rekrutacja na dotacje przedłużona do dn. 19 maja 2017r. Więcej informacji tutaj. Zapraszamy także osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć nowe zatrudnienie. Oferujemy indywidualne kursy i staże.

STAŻ za granicą!!!

horyzontyZdobądź doświadczenie, z którym bez problemu znajdziesz pracę w każdym miejscu!

To już ostatnia grupy, która ma możliwość wyjechać na staż zagraniczny do Portugalii.

Rekrutacja trwa do momentu zakwalifikowania ostatecznej liczby kandydatów! Wolne miejsca:

- Portugalia wyjazd ok 19 lipca- ok. 17września 2017 (8 miejsc)

Nie zwlekaj!

więcej o projekcie tutaj

lub zadzwoń: 85 675 25 17 napisz: bialystok@zdz.bialystok.pl

DZIEŃ OTWARTY SZKÓŁ ZDZ - 28 MARCA 2017

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Szkół ZDZ w Białymstoku
28 marca 2017 r. godz. 10.00-13.00

W programie:

 • KONKURS FRYZJERSKI uczniów szkół ZDZ
 • zabiegi fryzjerskie i pielęgnacyjne (kolorowe spraye, loki, kolorowe pasemka, nawilżanie włosów)
 • BEZPŁATNA FRYZURA DLA KAŻDEJ GIMNAZJALISTKI
 • konkurs z nagrodami dla gimnazjalistów
 • warsztaty z fryzjerstwa i grafiki dla gimnazjalistów
 • pokaz taneczny uczniów ZDZ
 • prezentacja kierunków kształcenia
 • spotkanie z uczestnikami stażu fryzjerskiego w Portugalii
 • zwiedzanie pracowni zawodowych

Zapraszamy!!!

do2018

NOWOŚĆ! Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

image Prowadzimy zapisy na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w ramach projektu "NOWE kwalifikacje - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych".

 

Zapraszamy na KKZ z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego....

CZYTAJ WIĘCEJ

IX Turniej Strzelecki Ferie Zimowe

image IX Turniej Strzelecki Ferie Zimowe zorganizowany przez Klub Strzelecki LOK ,,Wigry” we współpracy z Policją, Urzędem Miejskim w Suwałkach oraz Delegaturą Kuratorium Oświaty w Suwałkach odbył się w dniach 30.01.2017 – 02.02.2017 r. Turniej składał się z...

CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurs walwntynkowy

Konkurs na najpiękniejszą Walentynkę w języku obcym !

imageMasz talent artystyczny i oryginalny pomysł?   Wykonaj dowolną techniką kartkę walentynkową i napisz życzenia w dowolnym języku obcym. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności artystycznych oraz zainteresowania...

CZYTAJ WIĘCEJ

Znajdź Szkołę lub ośrodek